Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,

Kurzemes Humanitārais institūts,

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts,

Lietuviešu literatūras un folkloras institūts,

Vītauta Dižā universitāte

aicina piedalīties Liepājas 30. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

AKTUĀLAS PROBLĒMAS LITERATŪRAS UN KULTŪRAS PĒTNIECĪBĀ

Liepājas Universitātē

2024. gada 21.22. martā.


Rankraščiuose likusi LDK jėzuitų studentų kūryba: tarp tradicijos ir originalumo / LDK jezuītu studentu rokrakstos saglabātie darbi: starp tradīciju un oriģinalitāti

Živilė Nedzinskaitė