Liepojos Universiteto Humanitarinių mokslų ir menotyros fakultetas,

Kuržemės Humanitarinis institutas,

Latvijos Universiteto Literatūros, folkloro ir meno institutas,

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,

Vytauto Didžiojo universitetas

kviečia dalyvauti Liepojos 30-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

AKTUALIOS PROBLEMOS LITERATŪROS IR KULTŪROS TYRIMUOSE

Liepojos Universitete

2024 metų kovo 21–22 d.


Rankraščiuose likusi LDK jėzuitų studentų kūryba: tarp tradicijos ir originalumo / LDK jezuītu studentu rokrakstos saglabātie darbi: starp tradīciju un oriģinalitāti

Živilė Nedzinskaitė