Liepojos Universiteto Humanitarinių mokslų ir menotyros fakultetas,

Kuržemės Humanitarinis institutas,

Latvijos Universiteto Literatūros, folkloro ir meno institutas,

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,

Vytauto Didžiojo universitetas

kviečia dalyvauti Liepojos 28-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

AKTUALIOS PROBLEMOS LITERATŪROS IR KULTŪROS TYRIMUOSE

Liepojos Universitete

2023 metų kovo 23–24 d.


Kviečiame dalyvauti humanitarinių mokslų, menotyros, socialinių ir kitų mokslo sričių tyrinėtojus ir savo pranešimuose aptarti Baltijos regiono literatūros ir kultūros klausimus.

Laukiame:

1) individulių pranešimų paraiškų,

2) teminių posėdžių paraiškų (3–4 pranešimai).

Konferencijos kalbos – latvių, lietuvių ir anglų.

Dalyvio anketas pildykite ta kalba, kuria skaitysite pranešimą. Prašome į konferenciją registruotis puslapyje https://literatura.liepu.lv iki 2023 m. sausio 29 d.

Apie pranešimo įtraukimą į konferencijos programą informuosime iki 2023 m. vasario 13 d.

Konferencija vyks asmeniškai Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14.

Apie pranešimo įtraukimą į konferencijos programą informuosime iki 2022 m. vasario 7 d.

Dalyvio mokestį – 50 eurus (įtraukiant mokestį už publikaciją) – prašome pervesti iki 2023 m. kovo 10 d.

 

Po konferencijos bus išleistas mokslinių straipsnių rinkinys „Aktualios problemos literatūros ir kultūros tyrimuose“, kuris įtrauktas į EBSCO duomenų bazę. Straipsniai – latviškai ar angliškai.

 

Konferencijos organizacinis komitetas:
Zanda Gūtmane,
Laura Laurušaitė,
Aurelija Mykolaitytė,
Benedikts Kalnačs,
Edgars Lāms

 

 

Kontaktinė informacija

29-osios konferencijos „Aktualios problemos literatūros ir kultūros tyrimuose“ organizacinis komitetas

Liepojos Universitetas
Lielā iela 14
Liepoja, LV-3401
Tel.: 63454183, 63483786, 22046612
El. pašto adresas: khi@liepu.lv
Banko sąskaita: Liepojos Universitetas, Lielā iela 14, Liepoja
Reg. nr. 90000036859
PVM reg. nr. LV90000036859
Valstybės iždas, kodas TRELLV22
Sąskaitos nr. LV45TREL9150190000000

Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti biudžetinių įmokų kodą – 21499

Konferencijos „Aktualios problemos literatūros ir kultūros tyrimuose“ dalyvio mokestis (Dalības maksa konferencē „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”)