Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,

Kurzemes Humanitārais institūts,

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts,

Lietuviešu literatūras un folkloras institūts,

Vītauta Dižā universitāte

aicina piedalīties Liepājas 29. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

AKTUĀLAS PROBLĒMAS LITERATŪRAS UN KULTŪRAS PĒTNIECĪBĀ

Liepājas Universitātē

2023. gada 23.24. martā.


Aicinām piedalīties humanitāro, mākslas, sociālo un citu zinātņu jomu pētniekus ar referātiem par Baltijas jūras reģiona literatūras un kultūras jautājumiem.

Gaidām:

1) individuālo referātu pieteikumus,
2) pieteikumus tematiskām sēdēm (3–4 ref.).

Darba valodas – latviešu, lietuviešu un angļu.

Pieteikumus lūdzam iesniegt valodā, kurā paredzēts referāts, aizpildot dalībnieka veidlapu mājaslapā https://literatura.liepu.lv līdz 2023. gada 29. janvārim.

Paziņojumi par referātu iekļaušanu konferences programmā tiks izsūtīti līdz 2023. gada 13. februārim.

 

Konference notiks klātienē Liepājas Universitātē Lielā ielā 14.

Dalības maksu par vienu konferences programmā iekļautu referātu – 50 eiro – lūdzam pārskaitīt līdz 2023. gada 10. martam.

Pēc konferences plānots izdot zinātnisko rakstu krājumu „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”, kas indeksēts EBSCO datubāzē. Raksts ir iesniedzams latviešu vai angļu valodā.

 

Konferences līdzpriekšsēdētāji:
Zanda Gūtmane,
Laura Laurušaite,
Aurēlija Mikolaitīte,
Benedikts Kalnačs,
Edgars Lāms

 

Kontaktinformācija

Konferences „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” Nr. 29 organizācijas komiteja

Liepājas Universitāte
Lielā iela 14, Liepāja, LV–3401
Tālrunis: 63454183, 63483786, 22046612
Elektroniskā pasta adrese: khi@liepu.lv
Bankas konts: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja
Reģ. nr. 90000036859
PVN reģ. nr. LV90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LV45TREL9150190000000

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt budžeta ieņēmumu kodu – 21499, dalības maksa konferencē „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”.