Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,

Kurzemes Humanitārais institūts,

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts,

Lietuviešu literatūras un folkloras institūts,

Vītauta Dižā universitāte

aicina piedalīties Liepājas 30. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

AKTUĀLAS PROBLĒMAS LITERATŪRAS UN KULTŪRAS PĒTNIECĪBĀ

Liepājas Universitātē

2024. gada 21.22. martā.


Aicinām piedalīties humanitāro, mākslas, sociālo un citu zinātņu jomu pētniekus ar referātiem par Baltijas jūras reģiona literatūras un kultūras jautājumiem.

Gaidām:

1) individuālo referātu pieteikumus,
2) pieteikumus tematiskām sēdēm (3–4 ref.).

Darba valodas – latviešu, lietuviešu un angļu.

Pieteikumus lūdzam iesniegt valodā, kurā paredzēts referāts, aizpildot dalībnieka veidlapu mājaslapā https://literatura.liepu.lv līdz 2024. gada 29. janvārim.

Paziņojumi par referātu iekļaušanu konferences programmā tiks izsūtīti līdz 2024. gada 13. februārim.

 

Konference notiks klātienē Liepājas Universitātē Lielā ielā 14.

Referāti tiks ierakstīti un pēc konferences ievietoti mājaslapā https://literatura.liepu.lv/lv/video

Dalības maksu par vienu konferences programmā iekļautu referātu – 50 eiro – lūdzam pārskaitīt līdz 2024. gada 11. martam.

 

Konferences līdzpriekšsēdētāji:
Zanda Gūtmane,
Laura Laurušaite,
Aurēlija Mikolaitīte,
Benedikts Kalnačs,
Edgars Lāms

 

Kontaktinformācija

Konferences „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” Nr. 30 organizācijas komiteja

RTU Liepāja
Lielā iela 14, Liepāja, LV–3401
Tālrunis: 63454183, 63483786
Elektroniskā pasta adrese: paula.sekaca@rtu.lv
Bankas konts:

Rīgas Tehniskā universitāte
Juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048, Latvija
PVN No. LV90000068977
Konta Nr. IBAN: LV95HABA0551053417953
Banka: Swedbank
Swift kods HABALV22

Maksājuma uzdevumā jānorāda: dalībnieka vārds, uzvārds, dalības maksa konferencē APLKP, L9286.