Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,

Kurzemes Humanitārais institūts,

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts,

Lietuviešu literatūras un folkloras institūts,

Vītauta Dižā universitāte

aicina piedalīties Liepājas 27. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

AKTUĀLAS PROBLĒMAS LITERATŪRAS UN KULTŪRAS PĒTNIECĪBĀ

Liepājas Universitātē

2021. gada 10.11. martā.


Aicinām piedalīties humanitāro, mākslas, sociālo un citu zinātņu jomu pētniekus ar referātiem par Baltijas jūras valstu literatūras un kultūras jautājumiem.

Gaidām:

1) individuālo referātu pieteikumus,

2) pieteikumus tematiskām sēdēm (3–4 ref.).

Darba valodas – latviešu, lietuviešu un angļu; prezentāciju vēlams sagatavot angļu valodā.

Pieteikumus lūdzam iesniegt valodā, kurā paredzēts referāts, aizpildot dalībnieka veidlapu mājaslapā https://literatura.liepu.lv

līdz 2021. gada 15. janvārim.

Paziņojumi par referātu iekļaušanu konferences programmā tiks izsūtīti līdz 2021. gada 1. februārim.

 

Konference notiks attālināti un referāti tiks ierakstīti.

Dalības maksu par vienu konferences programmā iekļautu referātu – 30 eiro – lūdzam pārskaitīt līdz 2021. gada 27. februārim.

 

Pēc konferences tiks izdots zinātnisko rakstu krājums „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”, kas indeksēts EBSCO datubāzē.

 

Konferences līdzpriekšsēdētāji:

 

Zanda Gūtmane,

Laura Laurušaite,

Aurēlija Mikolaitīte,

Benedikts Kalnačs,

Edgars Lāms

 

Kontaktinformācija

Konferences „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” Nr. 27 organizācijas komiteja

Liepājas Universitāte
Lielā iela 14, Liepāja, LV–3401
Tālrunis: 63454183, 63483786, 22046612
Elektroniskā pasta adrese: khi@liepu.lv

Bankas konts: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja
Reģ. nr. 90000036859
PVN reģ. nr. LV90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LV45TREL9150190000000

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt budžeta ieņēmumu kodu – 21499, dalības maksa konferencē „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”.