Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,

Kurzemes Humanitārais institūts,

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts,

Lietuviešu literatūras un folkloras institūts,

Vītauta Dižā universitāte

aicina piedalīties Liepājas 25. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

AKTUĀLAS PROBLĒMAS LITERATŪRAS UN KULTŪRAS PĒTNIECĪBĀ

Liepājas Universitātē

2019. gada 14.15. martā.


Aicinām piedalīties humanitāro, mākslas, sociālo un citu zinātņu jomu pētniekus ar referātiem par Baltijas jūras valstu literatūras un kultūras jautājumiem.

Gaidām:

1) individuālo referātu pieteikumus,

2) pieteikumus tematiskām sēdēm(3–4 ref.).

Darba valodas – latviešu, lietuviešu un angļu.

Pieteikumus lūdzam iesniegt, aizpildot dalībnieka anketu, līdz 2019. gada 14. janvārim.

Paziņojumi par referātu iekļaušanu konferences programmā tiks izsūtīti līdz 2019. gada 31. janvārim.

Dalības maksu – 45 eiro (ieskaitot maksu par publikāciju) – lūdzam pārskaitīt līdz 2019. gada 4. martam.

Naktsmītnes lūdzam rezervēt patstāvīgi (informācija un rezervācija: www.liepaja.lv; LiepU dienesta viesnīca: 63424275).

Konferences zinātniskās komitejas līdzpriekšsēdētāji:

Zanda Gūtmane,

Laura Laurušaite,

Aurēlija Mikolaitīte,

Benedikts Kalnačs,

Edgars Lāms

Kontaktinformācija

Konferences „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” Nr. 25 organizācijas komiteja

Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja, LV–3401

Tālrunis: 63454183, 63483786, 22046612

Elektroniskā pasta adrese: khi@liepu.lv

Bankas konts: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja

Reģ. nr. 90000036859

PVN reģ. nr. LV90000036859

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta nr. LV45TREL9150190000000

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt budžeta ieņēmumu kodu – 21499

Dalības maksa konferencē „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”