Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,

Kurzemes Humanitārais institūts,

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts,

Lietuviešu literatūras un folkloras institūts,

Vītauta Dižā universitāte

aicina piedalīties Liepājas 30. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

AKTUĀLAS PROBLĒMAS LITERATŪRAS UN KULTŪRAS PĒTNIECĪBĀ

Liepājas Universitātē

2024. gada 21.22. martā.


Konferences starptautiskā zinātniskā komiteja

Zanda Gūtmane, Dr. philol., līdzpriekšsēdētāja

Benedikts Kalnačs, Dr. habil. philol., līdzpriekšsēdētājs

Ieva Kalniņa, Dr. philol.

Skaidrīte Lasmane, Dr. phil.

Laura Laurušaite, Dr. hum. (Lietuva), līdzpriekšsēdētāja

Liene Lauska, Dr. phil. (Austrija)

Edgars Lāms, Dr. philol., līdzpriekšsēdētājs

Aurelija Mīkolaitīte, Dr. hum. (Lietuva), līdzpriekšsēdētāja

Pāvels Štolls, Dr. philol. (Čehija)

Konferences organizācijas komiteja

Ieva Ančevska, Dr. philol.

Inta Genese-Plaude, Mg. philol.

Anita Helviga, Dr. philol., priekšsēdētāja

Sigita Ignatjeva, Mg. philol.

Anda Kuduma, Dr. philol.

Karīna Krieviņa, Mg. paed.

Vēsma Lēvalde, Dr. art.

Sandra Okuņeva, Mg. philol.

Ieva Kaija Ozola, Mg. philol.

Daiga Straupeniece, Dr. philol.

Madara Daudziņa-Šuktere, Mg. admin.

Linda Zulmane, Mg. philol.