Liepojos Universiteto Humanitarinių mokslų ir menotyros fakultetas,

Kuržemės Humanitarinis institutas,

Latvijos Universiteto Literatūros, folkloro ir meno institutas,

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,

Vytauto Didžiojo universitetas

kviečia dalyvauti Liepojos 27-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

AKTUALIOS PROBLEMOS LITERATŪROS IR KULTŪROS TYRIMUOSE

Liepojos Universitete

2021 metų kovo 10–11 d.


Kviečiame dalyvauti humanitarinių mokslų, menotyros, socialinių ir kitų mokslo sričių tyrinėtojus ir savo pranešimuose aptarti Baltijos valstybių literatūros ir kultūros klausimus.

Laukiame:

1) individulių pranešimų paraiškų,

2) teminių posėdžių paraiškų (3–4 pranešimai).

Konferencijos kalbos – latvių, lietuvių ir anglų. Pateiktis prašytume parengti anglų kalba.

Dalyvio anketas pildykite ta kalba, kuria skaitysite pranešimą. Prašome į konferenciją registruotis puslapyje https://literatura.liepu.lv iki 2021 m. sausio 15 d.

Konferencija vyks nuotoliniu būdu, pranešimai įrašomi.

Apie pranešimo įtraukimą į konferencijos programą informuosime iki 2021 m. vasario 1 d.

Dalyvio mokestį – 30 eurus (įtraukiant mokestį už publikaciją) – prašome pervesti iki 2021 m. vasario 27 d.

 

Po konferencijos bus išleistas mokslinių straipsnių rinkinys „Aktualios problemos literatūros ir kultūros tyrimuose“, kuris įtrauktas į EBSCO duomenų bazę.

Konferencijos organizacinis komitetas:

 

 

Zanda Gūtmane,

Laura Laurušaitė,

Aurelija Mykolaitytė,

Benedikts Kalnačs,

Edgars Lāms

 

Kontaktinė informacija

27-osios konferencijos „Aktualios problemos literatūros ir kultūros tyrimuose“ organizacinis komitetas

 

Liepojos Universitetas
Lielā iela 14
Liepoja, LV-3401
Tel.: 63454183, 63483786, 22046612
El. pašto adresas: khi@liepu.lv

Banko sąskaita: Liepojos Universitetas, Lielā iela 14, Liepoja
Reg. nr. 90000036859
PVM reg. nr. LV90000036859
Valstybės iždas, kodas TRELLV22
Sąskaitos nr. LV45TREL9150190000000

Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti biudžetinių įmokų kodą – 21499

Konferencijos „Aktualios problemos literatūros ir kultūros tyrimuose“ dalyvio mokestis (Dalības maksa konferencē „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”)