Liepojos Universiteto Humanitarinių mokslų ir menotyros fakultetas,

Kuržemės Humanitarinis institutas,

Latvijos Universiteto Literatūros, folkloro ir meno institutas,

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,

Vytauto Didžiojo universitetas

kviečia dalyvauti Liepojos 25-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

AKTUALIOS PROBLEMOS LITERATŪROS IR KULTŪROS TYRIMUOSE

Liepojos Universitete

2019 metų kovo 14–15 d.


Kviečiame dalyvauti humanitarinių mokslų, menotyros, socialinių ir kitų mokslo sričių tyrinėtojus ir savo pranešimuose aptarti Baltijos valstybių literatūros ir kultūros klausimus.

Laukiam:

1) individulių pranešimų paraiškų,

2) teminių posėdžių paraiškų (3–4 pranešimai).

Konferencijos kalbos – latvių, lietuvių ir anglų.

Dalyvio anketas prašome pildyti iki 2019 m. sausio 14 d.

Apie pranešimo įtraukimą į konferencijos programą informuosime iki 2019 m. sausio 31 d.

Dalyvio mokestį – 45 eurus (įtraukiant mokestį už publikaciją) – prašom pervesti iki 2019 m. kovo 4 d.

Nakvynės vieta prašom pasirūpinti savarankiškai (informacija ir rezervacija: www.liepaja.lv; Liepojos Universiteto viešbutis: 63424275).

Konferencijos organizacinis komitetas:

Zanda Gūtmane,

Laura Laurušaitė,

Aurelija Mykolaitytė,

Benedikts Kalnačs,

Edgars Lāms

Kontaktinė informacija

25-osios konferencijos „Aktualios problemos literatūros ir kultūros tyrimuose“ organizacinis komitetas

Liepojos Universitetas

Lielā iela 14

Liepoja, LV-3401

Tel.: 63454183, 63483786, 22046612

El. pašto adresas: khi@liepu.lv

Banko sąskaita: Liepojos Universitetas, Lielā iela 14, Liepoja

Reg. nr. 90000036859

PVM reg. nr. LV90000036859

Valstybės iždas, kodas TRELLV22

Sąskaitos nr. LV45TREL9150190000000

Mokėjimo paskirtyje prašom nurodyti biudžetinių įmokų kodą – 21499

Konferencijos „Aktualios problemos literatūros ir kultūros tyrimuose“ dalyvio mokestis (Dalības maksa konferencē „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”)