Liepojos Universiteto Humanitarinių mokslų ir menotyros fakultetas,

Kuržemės Humanitarinis institutas,

Latvijos Universiteto Literatūros, folkloro ir meno institutas,

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,

Vytauto Didžiojo universitetas

kviečia dalyvauti Liepojos 30-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

AKTUALIOS PROBLEMOS LITERATŪROS IR KULTŪROS TYRIMUOSE

Liepojos Universitete

2024 metų kovo 21–22 d.


Kviečiame dalyvauti humanitarinių mokslų, menotyros, socialinių ir kitų mokslo sričių tyrinėtojus ir savo pranešimuose aptarti Baltijos regiono literatūros ir kultūros klausimus.

Laukiame:

1) individulių pranešimų paraiškų,

2) teminių posėdžių paraiškų (3–4 pranešimai).

Konferencijos kalbos – latvių, lietuvių ir anglų.

Dalyvio anketas pildykite ta kalba, kuria skaitysite pranešimą. Prašome į konferenciją registruotis puslapyje https://literatura.liepu.lv iki 2024 m. sausio 29 d.

Apie pranešimo įtraukimą į konferencijos programą informuosime iki 2024 m. vasario 12 d.

Dalyvio mokestį – 50 eurus (įtraukiant mokestį už publikaciją) – prašome pervesti iki 2024 m. kovo 11 d.

Konferencija vyks dalyvaujant asmeniškai Liepojos universitete, Lielā gatvė 14.

Pranešimai bus įrašyti ir po konferencijos paskelbti svetainėje https://literatura.liepu.lv/lv/video

 

 

Konferencijos organizacinis komitetas:
Zanda Gūtmane,
Laura Laurušaitė,
Aurelija Mykolaitytė,
Benedikts Kalnačs,
Edgars Lāms

 

 

Kontaktinė informacija

30-osios konferencijos „Aktualios problemos literatūros ir kultūros tyrimuose“ organizacinis komitetas

RTU Liepoja
Lielā iela 14
Liepoja, LV-3401
Tel.: 63454183, 63483786, 22046612
El. pašto adresas: paula.sekaca@rtu.lv
Banko sąskaita:

Rygos technikos universitetas
Juridinis adresas: Ķipsalas iela 6A, Ryga, LV-1048, Latvija
PVM. Nr. LV90000068977
Banka: Swedbank
Swift kods: HABALV22
Sąskaitos nr. IBAN LV95HABA0551053417953

Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti dalyvio vardas, pavardė.

dalyvio vardas, pavardė, dalyvavimo konferencijoje mokestis APLKP, L9286