Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,

Kurzemes Humanitārais institūts,

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts,

Lietuviešu literatūras un folkloras institūts,

Vītauta Dižā universitāte

aicina piedalīties Liepājas 30. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

AKTUĀLAS PROBLĒMAS LITERATŪRAS UN KULTŪRAS PĒTNIECĪBĀ

Liepājas Universitātē

2024. gada 21.22. martā.


Organizācijas komitejas priekšsēdētāja Vēsma Lēvalde

vesma.levalde@liepu.lv

Sekretāre Paula Sekača

paula.sekaca@liepu.lv

+371 63454183

Liepājas Universitāte

Lielā iela 14

Liepāja

Latvija

LV-3401