Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,

Kurzemes Humanitārais institūts,

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts,

Lietuviešu literatūras un folkloras institūts,

Vītauta Dižā universitāte

aicina piedalīties Liepājas 30. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

AKTUĀLAS PROBLĒMAS LITERATŪRAS UN KULTŪRAS PĒTNIECĪBĀ

Liepājas Universitātē

2024. gada 21.22. martā.


„Kaip žmonės veistis išmoko”: lyčių ir lytinių santykių kilmės aiškinimai etiologinėse sakmėse / “Kā cilvēki vairoties iemācījās”: dzimuma un seksuālo attiecību izcelsmes skaidrojumi etioloģiskajās teikās

Martynas Vingrys