Liepojos Universiteto Humanitarinių mokslų ir menotyros fakultetas,

Kuržemės Humanitarinis institutas,

Latvijos Universiteto Literatūros, folkloro ir meno institutas,

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,

Vytauto Didžiojo universitetas

kviečia dalyvauti Liepojos 30-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

AKTUALIOS PROBLEMOS LITERATŪROS IR KULTŪROS TYRIMUOSE

Liepojos Universitete

2024 metų kovo 21–22 d.


„Kaip žmonės veistis išmoko”: lyčių ir lytinių santykių kilmės aiškinimai etiologinėse sakmėse / “Kā cilvēki vairoties iemācījās”: dzimuma un seksuālo attiecību izcelsmes skaidrojumi etioloģiskajās teikās

Martynas Vingrys