Liepojos Universiteto Humanitarinių mokslų ir menotyros fakultetas,

Kuržemės Humanitarinis institutas,

Latvijos Universiteto Literatūros, folkloro ir meno institutas,

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,

Vytauto Didžiojo universitetas

kviečia dalyvauti Liepojos 30-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

AKTUALIOS PROBLEMOS LITERATŪROS IR KULTŪROS TYRIMUOSE

Liepojos Universitete

2024 metų kovo 21–22 d.


Kultūrsocioloģiskie aspekti 20. gs. 20. gadu Latvijas prezidentu starptautiskā saskarsmē ar Baltijas un Ziemeļvalstu valstsvīriem un diplomātiem – runas un filmas fragments

Ivars Orehovs