Faculty of Humanities and Arts of Liepāja University,

Kurzeme Institute of Humanities,

Institute of Literature, Folklore and Arts of the University of Latvia,

Institute of Lithuanian Literature and Folklore,

Vytautas Magnus University

invite participants to take part in the 30th international academic conference

CURRENT ISSUES IN RESEARCH OF LITERATURE AND CULTURE

at Liepāja University on 21–22 March, 2024.


Kultūrsocioloģiskie aspekti 20. gs. 20. gadu Latvijas prezidentu starptautiskā saskarsmē ar Baltijas un Ziemeļvalstu valstsvīriem un diplomātiem – runas un filmas fragments

Ivars Orehovs