Liepojos Universiteto Humanitarinių mokslų ir menotyros fakultetas,

Kuržemės Humanitarinis institutas,

Latvijos Universiteto Literatūros, folkloro ir meno institutas,

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,

Vytauto Didžiojo universitetas

kviečia dalyvauti Liepojos 27-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

AKTUALIOS PROBLEMOS LITERATŪROS IR KULTŪROS TYRIMUOSE

Liepojos Universitete

2021 metų kovo 10–11 d.


Kārlis Vatsons latviešu literārās kultūras vēsturē

Pauls Daija

Sirmās plaisas laikā latviešu literatūrā

Justyna Prusinowska

The Aspect of Christianity in the “Letters to the Klimases” by Vaižgantas

Gitana Vanagaitė

Suns un sieviete Regīnas Ezeras romānā „Varmācība”

Ruta Kurpniece

Pārejas laikmeta cilvēka problēmas Andrieva Niedras romānā „Kad mēness dilst”

Linda Zulmane

Svina un asins garša 21. gs. traumas naratīvos

Laura Laurušaitė

Vācu, baltvācu un latviešu attiecības Edvīna Dvingera romānā „Die letzten Reiter”

Paula Sekača

Anapus suvokimo ir tropo dualumo: kolektyvinės traumos vaizdavimas Leonardo Gutausko kūryboje

Gintarė Bernotienė

Romānu klasifikācija latviešu literatūras vēstures tekstos līdz 1940. gadam

Arturs Skutelis

Vīrusu epidēmija zinātniskās fantastikas žanra literatūrā

Bārbala Simsone

Trimdas publikāciju lasītāji padomju Latvijā

Viesturs Zanders

Latviešu dzejas kopkrājumi lietuviešu valodā

Vigmantas Butkus

Dažu nozīmīgu krievu autoru darbu rezonanse Latvijā politiskā Atkušņa laikā

Zanda Gūtmane

Kad vecenīte ar meitiņu sarunājas: Ainas Pāvulītes un Lauras Andersones dzeja

Anda Kuduma

Tematiskās un saturiskās tendences latviešu dzejnieku debijas dzejoļu krājumos 20. gadsimta 60. gados

Edgars Lāms

Latgaliešu mūzikas albumu nosaukumu poētika

Ingars Gusāns

Ārzemju ceļojumu iespaidu atspoguļojums Zigmunda Skujiņa romānā „Gulta ar zelta kāju”

Jānis Oga

Latviešu valodas senāko rakstu pieminekļu transliterācija mūsdienu rakstībā: iepriekšējā pieredze un automatizācijas mēģinājumi

Everita Andronova, Anna Frīdenberga, Lauma Pretkalniņa, Renāte Siliņa-Piņķe, Elga Skrūzmane, Anta Trumpa, Pēteris Vanags

Donkihotiskais indivīds S. Kirkegora, M. de Unamuno un K. Raudives filosofijā

Velga Vēvere

Teksta digitālā pētniecība Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas infrastruktūrā

Anda Baklāne, Valdis Saulespurēns

Cognitive Poetics and Intelectual Lithuanian Literature: the Case of Ramūnas Klimas’s Short Stories

Kristina Tutlytė

Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss: paveiktais un nākotnes ieceres

Sanita Martena, Antra Kļavinska, Angelika Juško-Štekele

Contingency of the Bodily Experience in Texts of Poetry

Jurga Jonutytė, Giedrė Šmitienė

Digitālās biogrāfijas zināšanu apmaiņai un pētniecībai: literatura.lv piemērs

Eva Eglāja-Kristsone, Signe Raudive

Ģeogrāfiskie aspekti tipogrāfa G. Šrēdera iespiestajā latīņu kāzu dzejā Rīgā 17. gadsimta sākumā

Anna Strode

Dažādu jomu datu integrācija kā iespēja starpnozaru pētījumu veikšanai: lībiešu modelis

Milda Dailidėnaitė, Valts Ernštreits, Elvīra Kalniņa, Annija Rošāne

Mīts par Piramu un Tisbi no Ovidija „Pārvērtību” IV grāmatas. Atdzejojumu versijas

Līva Bodniece

No arhīva manuskripta līdz tekstu korpusam: garamantas.lv piemērs

Elīna Gailīte, Sandis Laime, Sanita Reinsone

„Mazajam Princim” pa pēdām

Astra Skrābane

Liepājas Universitātes folkloras materiālu žanriskā daudzveidība un apstrādes problemātika

Ieva Ančevska

The Construction of the Reception of Rilke and the Contexts of the Soviet period

Jūratė Jasaitytė

Seminārs un diskusija „Humanitāro zinātņu digitālo resursu plašāka izmantojuma iespējas”

Latviešu rakstnieku diskursi medijos 2020./2021. gada pandēmijas laikā

Skaidrīte Lasmane

Revolūcijas [ne]poētika: Alvila Cepļa romāni

Ilze Ļaksa-Timinska

Žanra problemātika populārajā žurnālistikā

Zane Radzobe

Sievietes tēls latviešu socreālisma prozā 20. gadsimta 50. gados

Anna Freiberga

Sociālo tīklu viļņošanās. Diskusijas „Vai Latvijas kino trūkst sieviešu stāstu?” analīze

Marita Zitmane

Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedru braucienu sociālpolitiskie aspekti un tendences 20. gadsimta 70. un 80. gados

Madara Eversone

Dezinformācijas izplatīšanās tīkli un lietotāju emocijas sociālajos medijos

Mārtiņš Pričins

Jelgavas meitene pasaulē: ieskats rakstnieces Indras Gubiņas dzīves ģeogrāfijā

Inguna Daukste-Silasproģe

Pandēmijas laika dienasgrāmatu krājuma veidošana.

Justīne Jaudzema

Herberta Līkuma radošā darbība Rīgas Strādnieku teātrī (1926– 1934)

Ērika Zirne

Liepājas sabiedriskās bibliotēkas (1777–1799) revolucionārā literatūra

Simona Sofija Valke

Federiko Garsija Lorka. Lauku triloģija Latvijas teātrī 2016– 2020

Ieva Struka

Simfoniskās mūzikas žanra attīstība Liepājā 20. gadsimta 70.– 80. gados

Ilze Valce

Sakomponēt darbības kulmināciju. Ieskats režijas praksē

Vēsma Lēvalde

Intertekstuālie kodi Liepājas kapu epitāfijās

Karīna Krieviņa

Laikmetīgā deja: jēdziena definēšanas problēma Latvijā

Dita Jonīte

Krišjāņa Barona jubileju fenomens latviešu folkloristikā

Rita Grīnvalde

Jaunu formu meklējumi e-teātrī: pandēmijas laika pieredze

Ieva Rodiņa

Šv. Kazimiero 500 m. sukakties minėjimo atgarsiai išeivijoje

Daiva Dapkutė

Operas un pandēmijas mācības

Lauma Mellēna-Bartkeviča

The Problems of Transit between Courland – The Grand Duchy of Lithuania – Prussia 1539–1541: Justice of Executors, Victims, Patrons

Dainius Elertas

No Aristoteļa līdz Jelinekai jeb luga, teātra teksts un „tekstvirsma”

Līga Ulberte

Lietuvių rašytojai Bitės Vilimaitės novelių cikle „Portretai”

Solveiga Daugirdaitė

Teātra modeļu somatika jeb ko dara teātra režisors

Valda Čakare

Šiuolaikinė lietuvių proza ir autofiction

Jūratė Čerškutė

Skaņas dizains no iestudējuma komponenta līdz suverēnai audioizrādei

Atis Rozentāls

No aktiera uz performeri?

Zane Kreicberga

May the Force Be with You: Ethnographic Access to the World of Film Production Workers

Akvilė Stankutė

Diskusija „Teātris tekstā: robežu pārstatīšana”