Faculty of Humanities and Arts of Liepāja University,

Kurzeme Institute of Humanities,

Institute of Literature, Folklore and Arts of the University of Latvia,

Institute of Lithuanian Literature and Folklore,

Vytautas Magnus University

invite participants to take part in the 28th international academic conference

CURRENT ISSUES IN RESEARCH OF LITERATURE AND CULTURE

at Liepāja University on 24–25 March, 2022.


Ģeogrāfiskā telpa, digitālā kartēšana un sieviešu rakstniecības vēsture

Zita Kārkla, Eva Eglāja-Kristsone